Jagiellonian University Repository

Pięciolecie pontyfikatu papieża Franciszka (2013-2018) w poezji i prozie : wstęp do antologii literackiej

Pięciolecie pontyfikatu papieża Franciszka (2013-2018) ...

Show full item record

dc.contributor.author Tytko, Marek Mariusz [SAP12014693] pl
dc.contributor.editor Przebieracz, Edward pl
dc.date.accessioned 2019-09-04T16:38:54Z
dc.date.available 2019-09-04T16:38:54Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-65757-47-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81834
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Pięciolecie pontyfikatu papieża Franciszka (2013-2018) w poezji i prozie : wstęp do antologii literackiej pl
dc.title.alternative 5th anniversary of the pontificate the pope Francis (2013-2018) in poetry and prose : an introduction to the literary anthology pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lubliniec : Wydawnictwo św. Macieja Apostoła pl
dc.description.physical 5-11 pl
dc.abstract.pl Tekst jest wstępem do antologii literackiej wydanej z okazji jubileuszu 5-lecia pontyfikatu (2013-2018) Ojca Świętego Franciszka (ur. 1936- ). Tekst dotyczy życia i ważniejszych dzieł papieża Franciszka aż do 2018 r. oraz poezji i prozy o nim. pl
dc.abstract.en The text is an introduction to a literary anthology that was published for 5th anniversary (2013-2018) of the Pontificate of the Holy Father Francis (born 1936- ). The text concerns life and important works of the pope Francis till 2018 and poetry and prose about him. pl
dc.subject.pl papież Franciszek (1936- ) pl
dc.subject.pl Jorge Mario Bergoglio (1936- ) pl
dc.subject.pl poezja religijna pl
dc.subject.pl proza religijna pl
dc.subject.pl literatura religijna XXI wieku pl
dc.subject.pl literaturoznawstwo pl
dc.subject.pl kultura polska pl
dc.subject.pl papież Franciszek w literaturze pl
dc.subject.pl papież Franciszek w poezji i prozie pl
dc.subject.pl Kościół Rzymskokatolicki pl
dc.subject.pl kultura chrześcijańska pl
dc.subject.pl literatura chrześcijańska pl
dc.subject.en pope Francis (1936- ) pl
dc.subject.en Jorge Mario Bergoglio (1936- ) pl
dc.subject.en religious poetry pl
dc.subject.en religious prose pl
dc.subject.en religious literature of the 21st century pl
dc.subject.en literary sciences pl
dc.subject.en Polsih culture pl
dc.subject.en pope Francis in literature pl
dc.subject.en pope Francis in poetry and prose pl
dc.subject.en Roman Catholic Church pl
dc.subject.en Christian culture pl
dc.subject.en Christian literature pl
dc.description.publication 0,4 pl
dc.title.container Ambasador miłosierdzia : antologia literacka wydana z okazji jubileuszu 5-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Pion Prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej : Biblioteka Jagiellońska pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa