Jagiellonian University Repository

Morphine effects on striatal transcriptome in mice

Morphine effects on striatal transcriptome in mice

Show full item record

dc.contributor.author Korostynski, Michal pl
dc.contributor.author Piechota, Marcin pl
dc.contributor.author Kaminska, Dorota pl
dc.contributor.author Solecki, Wojciech [SAP13012096] pl
dc.contributor.author Przewłocki, Ryszard [SAP11017430] pl
dc.date.accessioned 2019-09-03T11:29:20Z
dc.date.available 2019-09-03T11:29:20Z
dc.date.issued 2007 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81707
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 2.0 Ogólny *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en *
dc.title Morphine effects on striatal transcriptome in mice pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 1-17 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. s. 1. Bibliogr. s. 16-17 pl
dc.identifier.weblink https://genomebiology.biomedcentral.com/articles/10.1186/gb-2007-8-6-r128 pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 6 pl
dc.identifier.doi 10.1186/gb-2007-8-6-r128 pl
dc.identifier.eissn 1474-760X pl
dc.title.journal Genome biology pl
dc.language.container eng pl
dc.date.accession 2019-09-03 pl
dc.subtype Article pl
dc.identifier.articleid R128 pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 2.0 Ogólny Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 2.0 Ogólny