Jagiellonian University Repository

Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa

pcg.skipToMenu

Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa

Show full item record

dc.contributor.author Eberhard, Winfried pl
dc.contributor.author Machilek, Franz pl
dc.date.accessioned 2019-09-03T06:48:37Z
dc.date.available 2019-09-03T06:48:37Z
dc.date.created 2006 pl
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 0023-5903 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81657
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Köln pl
dc.place Weimar pl
dc.place Wien : Böhlau Verlag pl
dc.description.physical 147-150 pl
dc.description.additional Winfried Eberhard i Franz Machilek są red. rec. pub. pl
dc.identifier.weblink http://rcin.org.pl/dlibra/editions-content?id=18881 pl
dc.description.volume 115 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2451-1315 pl
dc.title.original Kirchliche Reformimpulse des 14./15. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa pl
dc.title.journal Kwartalnik Historyczny pl
dc.contributor.reviewer Ożóg, Krzysztof [SAP11010471] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-09-03 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa