Jagiellonian University Repository

Zieleniewscy, Baczewscy, Grossowie... galicyjscy przedsiębiorcy w drugiej połowie XIX w. (do 1914 r.) : kierunki badań i postulaty badawcze

pcg.skipToMenu

Zieleniewscy, Baczewscy, Grossowie... galicyjscy przedsiębiorcy w drugiej połowie XIX w. (do 1914 r.) : kierunki badań i postulaty badawcze

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa