Jagiellonian University Repository

Women in South African politics : gender equality in the Republic of South Africa

pcg.skipToMenu

Women in South African politics : gender equality in the Republic of South Africa

Show full item record

dc.contributor.author Lorenc, Katarzyna [USOS146003] pl
dc.date.accessioned 2019-09-02T12:22:46Z
dc.date.available 2019-09-02T12:22:46Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81641
dc.language eng pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Women in South African politics : gender equality in the Republic of South Africa pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 79-100 pl
dc.identifier.weblink http://oapuw.pl/wp-content/uploads/2019/07/e-Politikon-30-numer-2019.pdf pl
dc.abstract.pl Republika Południowej Afryki należy do dziesięciu państw, w których kobiety zajmują największy odsetek miejsc w parlamencie (42,7%), mimo że w czasach apartheidu nie posiadały one niemal żadnych praw politycznych. Niniejszy artykuł stara się wyjaśnić, w jaki sposób południowoafrykańskim kobietom udało się skutecznie zawalczyć o równouprawnienie w ciągu ostatniego półwiecza. Pokazuje również, jak w RPA wygląda aktualna sytuacja polityczna kobiet. Na podstawie tak zakrojonej analizy case study wskazano możliwe kierunki rozwoju działalności na rzecz równouprawnienia, które mogłyby zostać przeniesione na grunt innych krajów. pl
dc.abstract.en The Republic of South Africa belongs to ten countries in which women occupy the largest percentage of seats in the Parliament (42.7%) despite the fact that in the times of apartheid they did not have almost any political rights. This article tries to explain how South African women have successfully managed to fight for equality in the last half-century. It also shows the current political situation of women in South Africa. Based on such a case study analysis, possible directions for the development of equality activities that could be transferred to other countries were indicated. pl
dc.subject.pl zaangażowanie polityczne pl
dc.subject.pl równouprawnienie pl
dc.subject.pl feminizm pl
dc.subject.pl kobiety pl
dc.subject.pl RPA pl
dc.subject.en political representation pl
dc.subject.en gender equality pl
dc.subject.en feminism pl
dc.subject.en women pl
dc.subject.en South Africa pl
dc.description.number 30 pl
dc.identifier.eissn 2084-5294 pl
dc.title.journal e-Politikon pl
dc.title.volume Kobiety, pokój, bezpieczeństwo pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-30 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)