Jagiellonian University Repository

Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume’a

Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce ...

Show full item record

dc.contributor.author Żuradzki, Tomasz [SAP14004448] pl
dc.date.accessioned 2015-05-26T14:30:48Z
dc.date.available 2015-05-26T14:30:48Z
dc.date.issued 2010 pl
dc.identifier.issn 1230-4050 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8160
dc.language pol pl
dc.title Fikcja moralności, czyli problem motywacji w etyce Davida Hume’a pl
dc.title.alternative The fiction of morality : the problem of motivation in David Hume’s ethics pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 85-109 pl
dc.description.additional Streszcz. ang. pl
dc.abstract.pl David Hume jest powszechnie uważany za prekursora metaetycznego nonkognitywizmu, a jego filozofia moralności jest traktowana jako klasyczny przykład motywacyjnego internalizmu. W artykule omawiam poglądy Hume'a na problem motywacji do działania moralnego odwołując się do cnót naturalnych i sztucznych. Dochodzę do wniosku, że choć Hume może być traktowany jako nonkognitywista, to jest to nonkognitywizm bardzo różny od współczesnych wersji tego stanowiska. Główna różnica polega na tym, że Hume nie uważał, by poczucie powinności z konieczności motywowało do działania. pl
dc.abstract.en David Hume is considered as a founding father of metaethical noncognitivism and his moral philosophy is often understood as a classical example of motivational internalism. In this paper I discuss Hume’s view on the problem of moral motivation depending on natural and artificial virtues, I also analyze some recent interpretations of his moral philosophy. I conclude that Hume can indeed be treated as a noncognitivist but his theory is very different from the present-day noncognitivism. The main difference is that Hume did not consider moral emotions as necessarily motivating. pl
dc.subject.pl Hume pl
dc.subject.pl nonkognitywizm pl
dc.subject.pl motywacyjny internalizm pl
dc.subject.en Hume pl
dc.subject.en noncognitivism pl
dc.subject.en motivational internalism pl
dc.description.volume 38 pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.title.journal Kwartalnik Filozoficzny pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl
.pointsMNiSW [2010 A]: 9


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)