Jagiellonian University Repository

Szkic historii NSZZ "Solidarność" na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1980-1989 : na podstawie wspomnień własnych i innych kolegów z Wydziału opracowała Teresa Życzkowska

Szkic historii NSZZ "Solidarność" na Wydziale Chemii ...

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych