Jagiellonian University Repository

Osiem szkiców o dziełach kultury popularnej, dawnych i współczesnych

pcg.skipToMenu

Osiem szkiców o dziełach kultury popularnej, dawnych i współczesnych

Show full item record

dc.contributor.author Kajtoch, Wojciech [SAP11016184] pl
dc.date.accessioned 2019-08-28T10:13:11Z
dc.date.available 2019-08-28T10:13:11Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-953785-0-8 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81407
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Osiem szkiców o dziełach kultury popularnej, dawnych i współczesnych pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 265 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 243-263 pl
dc.identifier.weblink https://media.uj.edu.pl/documents/1384650/134373778/Kajtoch_W-Osiem_szkicow-2019-2.pdf pl
dc.description.publication 12 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-953785-1-5 pl
dc.date.accession 2019-08-28 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska