Jagiellonian University Repository

Polityka kulturalna Unii Europejskiej

pcg.skipToMenu

Polityka kulturalna Unii Europejskiej

Show full item record

dc.contributor.author Gierat-Bieroń, Bożena [SAP11017815] pl
dc.date.accessioned 2019-08-28T07:48:04Z
dc.date.available 2019-08-28T07:48:04Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-4574-9 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81388
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Polityka kulturalna Unii Europejskiej pl
dc.title.alternative Cultural policy of the European Union pl
dc.type Book pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 540, [2] pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 465-525. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Monografia Bożeny Gierat-Bieroń stanowi niezwykle rzetelne i całościowe opracowanie analizujące genezę włączenia polityki kulturalnej do działań Wspólnot/Unii Europejskiej, debatę nad tą kwestią i proces decyzyjny z nią związany oraz jej realizację i instrumenty temu służące. Praca z pewnością nie powiela ustaleń żadnej polskojęzycznej publikacji poświęconej tej tematyce, a tym samym na pewno zajmie zasłużone miejsce wśród pozycji z zakresu studiów europejskich. pl
dc.description.publication 33,22 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-233-9929-2 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Europeistyki pl
dc.subtype Monography pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 24 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.publisher.ministerial Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych