Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

Podmiotowość dziecka w rodzinie i w sferze publicznejAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Filozoficzny nie afiliował
Miś Lucjan
Ornacka Katarzyna

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Miś Lucjan
Ornacka Katarzyna

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Filozoficzny
Miś Lucjan
Ornacka Katarzyna