Jagiellonian University Repository

Obowiązek wykonywania orzeczeń ETPCz przez państwa-strony Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : analiza zagadnienia uwzględniająca zarys polskiego modelu wykonywania orzeczeń ETPCz

pcg.skipToMenu

Obowiązek wykonywania orzeczeń ETPCz przez państwa-strony Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : analiza zagadnienia uwzględniająca zarys polskiego modelu wykonywania orzeczeń ETPCz

Show full item record

dc.contributor.author Ciżyńska, Angelika [USOS178544] pl
dc.contributor.editor Kos, Katarzyna [USOS145446] pl
dc.contributor.editor Ciżyńska, Angelika [USOS178544] pl
dc.date.accessioned 2019-08-26T06:37:05Z
dc.date.available 2019-08-26T06:37:05Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-63896-56-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81244
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Obowiązek wykonywania orzeczeń ETPCz przez państwa-strony Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : analiza zagadnienia uwzględniająca zarys polskiego modelu wykonywania orzeczeń ETPCz pl
dc.title.alternative The obligation to execute judgments of ECHR by the states parties to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms on the example of Poland pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Kasper pl
dc.description.physical 154-169 pl
dc.description.additional Stan prawny na dzień: 1 marca 2018 r. Recenzent: dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ pl
dc.identifier.weblink https://drive.google.com/file/d/0B1pkYBcJialzSEhJUDhTSEkzMDlGbUdjTVFlZC03Qi1HSGFV/view pl
dc.subject.pl Rada Europy pl
dc.subject.pl Europejska konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności pl
dc.subject.pl Komitet Ministrów Rady Europy pl
dc.subject.pl Europejski Trybunał Praw Człowieka pl
dc.subject.pl wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pl
dc.subject.en Council of Europe pl
dc.subject.en European Convention on Human Rights pl
dc.subject.en Committee of Ministers of the Council of Europe pl
dc.subject.en European Court of Human Rights pl
dc.subject.en judgements of European Court of Human Rights pl
dc.description.publication 0,72 pl
dc.title.container Prawa i wolności konstytucyjne z perspektywy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-05-04 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 9; liczba stron 169; liczba arkuszy wydawniczych 8; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska