Jagiellonian University Repository

"Wzniecimy wielką zarazę idei" : fantazmat rozszerzania się rewolucji francuskiej na przykładzie twórczości Brunona Jasieńskiego

pcg.skipToMenu

"Wzniecimy wielką zarazę idei" : fantazmat rozszerzania się rewolucji francuskiej na przykładzie twórczości Brunona Jasieńskiego

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa