Jagiellonian University Repository

"Biurko" Aleksandra Potiomkina jako współczesny obraz rosyjskiej biurokracji

pcg.skipToMenu

"Biurko" Aleksandra Potiomkina jako współczesny obraz rosyjskiej biurokracji

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa