Jagiellonian University Repository

Ludzie (i) rzeczy : pasożytniczy konsumpcjonizm w "Córce żelaznego smoka i Smokach Babel" Michaela Swanwicka

pcg.skipToMenu

Ludzie (i) rzeczy : pasożytniczy konsumpcjonizm w "Córce żelaznego smoka i Smokach Babel" Michaela Swanwicka

Show full item record

dc.contributor.author Łozińska, Aleksandra [USOS128629] pl
dc.contributor.editor Błaszkowska, Marta [USOS96505] pl
dc.contributor.editor Bolęba-Bocheńska, Katarzyna [USOS131939] pl
dc.date.accessioned 2019-08-23T07:47:39Z
dc.date.available 2019-08-23T07:47:39Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.isbn 978-83-949010-8-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81192
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81192
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Ludzie (i) rzeczy : pasożytniczy konsumpcjonizm w "Córce żelaznego smoka i Smokach Babel" Michaela Swanwicka pl
dc.title.alternative People (and) objects : parasite consumerism in Michael Swanwick’s "The Iron Dragon’s Daughter and The Dragons of Babel" pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wiele Kropek pl
dc.description.physical 43-59 pl
dc.identifier.weblink https://bit.ly/mprzedm-lozinska pl
dc.abstract.pl Celem artykułu jest analiza specyficznej kreacji podmiotowości w dwóch powieściach fantasy autorstwa Michaela Swanwicka: Córce żelaznego smoka i Smokach Babel. Interpretacji poddano powtarzające się w narracji oraz w świecie przedstawionym zabiegi antropomorfizacji bytów nieożywionych, przedmiotowego traktowania bohaterów i kreowania postaci o niejasnym statusie ontologicznym. Swanwick przedstawia tu świat, w którym granice wszelkich bytów i relacje między nimi są płynne. Zamiast egalitarnej wspólnoty w rezultacie powstaje jednak okrutna zbiorowość wzajemnie wykorzystujących się istot, którą odczytywać można jako narzędzie hiperbolicznej krytyki współczesnej konsumpcji. pl
dc.abstract.en The aim of the article is to analyze a peculiar creation of subjectivity in two fantasy novels by Michael Swanwick: The Iron Dragon’s Daughter and The Dragons of Babel. Subject to interpretation were anthropomorphism of inanimate objects, reification of characters of ontologically ambiguous beings recurring both in the narrative and in the world depicted. Swanwick describes here a world where boundaries of all beings as well as relationships between them are fluent. However, as a result he creates not an egalitarian community, but a cruel collective of mutually exploiting figures, that can be understood as a hyperbolic criticism of contemporary consumption. pl
dc.subject.pl Michael Swanwick pl
dc.subject.pl fantasy pl
dc.subject.pl podmiotowość pl
dc.subject.pl reifikacja pl
dc.subject.pl przedmioty pl
dc.subject.en Michael Swanwick pl
dc.subject.en fantasy pl
dc.subject.en subjectivity pl
dc.subject.en reification pl
dc.subject.en objects pl
dc.description.publication 1 pl
dc.identifier.eisbn 978-83-949010-3-5 pl
dc.title.container Oblicza przedmiotów pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-20 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 9; liczba stron 144; liczba arkuszy wydawniczych 8; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa