Jagiellonian University Repository

Kreski w kamasze : rysunkowe przemiany wizerunku żołnierzy US Armed Forces

pcg.skipToMenu

Kreski w kamasze : rysunkowe przemiany wizerunku żołnierzy US Armed Forces

Show full item record

dc.contributor.author Kołsut, Rafał [USOS111566] pl
dc.contributor.editor Nawrocki, Maciej [USOS143973] pl
dc.date.accessioned 2019-08-23T07:11:02Z
dc.date.available 2019-08-23T07:11:02Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.isbn 978-83-949010-3-5 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81174
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/pl/legalcode *
dc.title Kreski w kamasze : rysunkowe przemiany wizerunku żołnierzy US Armed Forces pl
dc.title.alternative You’re in the army now, cartoon : changes in the image of US Armed Forces soldiers in comic books and animated series pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wiele Kropek pl
dc.description.physical 175-195 pl
dc.identifier.weblink http://www.wiele-kropek.pl/wp-content/uploads/2018/10/dyskursy_imperiow-1.pdf pl
dc.abstract.pl Głównym celem artykułu jest analiza różnorodnych przedstawień reprezentatów Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na łamach wybranych publikacji komiksowych oraz seriali animowanych, przede wszystkim kierowanych do dzieci i młodzieży. Badanie (w kluczu chronologicznym) metod prezentacji fikcyjnych żołnierzy od okresu drugiej wojny światowej do końca wieku XX pozwala dostrzec nie tylko przekształcenia funkcji i technik propagandowych, ale również zmiany w postrzeganiu armii przez amerykańskie społeczeństwo wraz z rozwojem kolejnych konfliktów zbrojnych (wojny koreańskiej, wojny wietnamskiej, pierwsza wojna w Zatoce Perskiej). pl
dc.abstract.en The main purpose of the article is to analyse of various presentations of representatives of the United States Armed Forces in selected comic books and animated series, mainly addressed to children and teenagers. Research (in the chronological key) into methods of presenting fictitious soldiers from the period of World War II to the end of the 20th century allows us to see not only the transformation of functions and propaganda techniques, but also changes in the perception of the army by American society along with the development of subsequent armed conflicts (Korean War, Vietnam War, Gulf War I). pl
dc.subject.pl siły zbrojne pl
dc.subject.pl USA pl
dc.subject.pl komiks pl
dc.subject.pl cartoon pl
dc.subject.pl animacja pl
dc.subject.pl wojna pl
dc.subject.en armed forces pl
dc.subject.en USA pl
dc.subject.en comic book pl
dc.subject.en cartoon pl
dc.subject.en animation pl
dc.subject.en war pl
dc.description.publication 1,1 pl
dc.title.container Dyskursy imperiów pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-19 pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC; inne; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
dc.sourceinfo liczba autorów 11; liczba stron 204; liczba arkuszy wydawniczych 12,75; pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowa