Jagiellonian University Repository

Dyskusje o pograniczu antropologii kulturowej i historii nie będą miały końca (i o to chodzi)

pcg.skipToMenu

Dyskusje o pograniczu antropologii kulturowej i historii nie będą miały końca (i o to chodzi)

Show full item record

dc.contributor.author Robotycki, Czesław [SAP11005116] pl
dc.date.accessioned 2019-08-22T08:54:26Z
dc.date.available 2019-08-22T08:54:26Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 2084-1418 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/81089
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Dyskusje o pograniczu antropologii kulturowej i historii nie będą miały końca (i o to chodzi) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 17-20 pl
dc.identifier.weblink http://rah.pth.net.pl/uploads/2012_2/Robotycki.pdf pl
dc.abstract.pl Zwracając uwagę na nowy kontekst współczesnego odczytania książki Roberta Darntona pt. Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej, autor zapytuje, czy wcześniejsze polemiki dotyczące książki są w dalszym ciągu wartościowe poznawczo ze względu na ich treść. Autor argumentuje, iż odpowiedz na to pytanie jest uzależniona od czytelniczej świadomości, że nie ma jednej historii, tak, jak nie ma jednej antropologii. Obie te dyscypliny nie mają jednej, wspólnej metody interpretacji, o czym świadczą kolejne, dokonane zwroty w humanistyce począwszy od lat 80-tych XX wieku. Zdaniem autora źródła historyka i źródła antropologa pozostaną różne i nigdy się nie ulegną unifikacji. Gatunki wypowiedzi zdobyte etnograficznie oraz historycznie to różne światy i języki. Po mimo tego faktu, debata co do metod, zakresów, wspólnych interpretacji musi się toczyć, nawet gdy każde pokolenie badaczy myśli o nich inaczej. pl
dc.subject.en antropologia interpretatywna pl
dc.subject.en antropologia historyczna pl
dc.subject.en metody interpretacji pl
dc.description.volume 3 pl
dc.description.number 2 pl
dc.title.journal Rocznik Antropologii Historii pl
dc.title.volume Lektury (z) przeszłości pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-22 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny : Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; inne; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 12 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0