Jagiellonian University Repository

Dawne polskie przekłady prasowe: informacja - perswazja - manipulacja = Polish historic press translations : information - persuasion - manipulation

pcg.skipToMenu

Dawne polskie przekłady prasowe: informacja - perswazja - manipulacja = Polish historic press translations : information - persuasion - manipulation

Show full item record

dc.contributor.author Gruszczyńska, Ewa pl
dc.date.accessioned 2019-08-20T10:47:27Z
dc.date.available 2019-08-20T10:47:27Z
dc.date.created 2012 pl
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1509-1074 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80963
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.type JournalArticle pl
dc.place Warszaw : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR pl
dc.description.physical 207-211 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/Content/95212/mainfile.pdf?handler=pdf pl
dc.description.volume 16 pl
dc.description.number 1 (31) pl
dc.identifier.doi 10.2478/ hpp-2013-0004 pl
dc.identifier.eissn 2084-8552 pl
dc.title.original Dawne polskie przekłady prasowe: informacja - perswazja - manipulacja = Polish historic press translations : information - persuasion - manipulation pl
dc.title.journal Rocznik Historii Prasy Polskiej pl
dc.contributor.reviewer Fluda-Krokos, Agnieszka [USOS56967] pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-20 pl
dc.subtype Review pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0