Jagiellonian University Repository

Dawne polskie przekłady prasowe: informacja - perswazja - manipulacja = Polish historic press translations : information - persuasion - manipulation

pcg.skipToMenu

Dawne polskie przekłady prasowe: informacja - perswazja - manipulacja = Polish historic press translations : information - persuasion - manipulation

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0