Jagiellonian University Repository

A typology of winter thermal conditions

pcg.skipToMenu

A typology of winter thermal conditions

Show full item record

dc.contributor.author Piotrowicz, Katarzyna [SAP11015698] pl
dc.date.accessioned 2019-08-19T11:27:33Z
dc.date.available 2019-08-19T11:27:33Z
dc.date.issued 2001 pl
dc.identifier.issn 0137-1983 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80892
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa *
dc.rights.uri https://creativecommons.org/licenses *
dc.title A typology of winter thermal conditions pl
dc.title.alternative Typologia warunków termicznych zim pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 277-284 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 284, streszcz. w jęz. pol. pl
dc.identifier.weblink http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/7464 pl
dc.description.volume 55/56 pl
dc.identifier.eissn 2083-3601 pl
dc.title.journal Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-08-19 pl
dc.affiliation Wydział Biologii i Nauk o Ziemi : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 156 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa