Jagiellonian University Repository

W cieniu Darwina : inspiracje ewolucjonistyczne w zarządzaniu

pcg.skipToMenu

W cieniu Darwina : inspiracje ewolucjonistyczne w zarządzaniu

Show full item record

dc.contributor.author Sułkowski, Łukasz [SAP13008298] pl
dc.date.accessioned 2019-08-12T08:47:54Z
dc.date.available 2019-08-12T08:47:54Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1643-5494 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80597
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title W cieniu Darwina : inspiracje ewolucjonistyczne w zarządzaniu pl
dc.title.alternative In the shade of Darwin : evolutionary inspirations in management pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 11-22 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 21-22. Streszcz. ang. s. 22. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.identifier.weblink https://issuu.com/ijcm/docs/4-2008 pl
dc.abstract.pl Artykuł wskazuje na ewolucyjne podstawy kluczowych dla zarządzania procesów: kierowania, przywództwa i sprawowania władzy, komunikacji, konfliktu i kooperacji. Stanowi próbę wykorzystania paradygmatu ewolucjonistycznego w nauce zarządzania, integrując ją w ten sposób z innymi dyscyplinami naukowymi na płaszczyźnie opisu uniwersalnego behawioru człowieka. pl
dc.subject.pl zarządzanie ewolucyjne pl
dc.subject.pl psychologia ewolucyjna pl
dc.subject.pl ekonomia ewolucyjna pl
dc.subject.en evolutionary management pl
dc.subject.en evolutionary psychology pl
dc.subject.en evolutionary economics pl
dc.description.number 4 pl
dc.title.journal Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-02-26 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 96 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych