Jagiellonian University Repository

Archaeological works as a source of common cultural heritage

pcg.skipToMenu

Archaeological works as a source of common cultural heritage

Show full item record

dc.contributor.author Niżnik-Dobosz, Iwona [SAP11011670] pl
dc.contributor.author Dobosz, Piotr [SAP11011953] pl
dc.contributor.editor Niczyporuk, Janusz pl
dc.date.accessioned 2015-05-26T08:14:09Z
dc.date.available 2015-05-26T08:14:09Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-915201-3-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/8037
dc.language eng pl
dc.title Archaeological works as a source of common cultural heritage pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lublin : Instytut Spraw Administracji Publicznej pl
dc.pubinfo Lutsk pl
dc.description.physical 99-107 pl
dc.description.additional Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Transgraniczna współpraca kulturalna polsko-ukraińska w Euroregionie Bug", która była podsumowaniem efektów mikroprojektu "Transgraniczne E-centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck", Łuck, 15-16.11.2014 r. pl
dc.description.points 5 pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Cross-border polish-ukrainian cultural cooperation in the Bug euroregion pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Prawa Administracyjnego pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)