Jagiellonian University Repository

Otwarcie spotkania poświęconego pamięci Profesora Stanisława Płazy

pcg.skipToMenu

Otwarcie spotkania poświęconego pamięci Profesora Stanisława Płazy

Show full item record

dc.contributor.author Malec, Dorota [SAP11012331] pl
dc.date.accessioned 2019-08-06T07:32:12Z
dc.date.available 2019-08-06T07:32:12Z
dc.date.issued 2017 pl
dc.identifier.issn 2084-4115 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80287
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title Otwarcie spotkania poświęconego pamięci Profesora Stanisława Płazy pl
dc.title.alternative Opening of a meeting dedicated to the memory of Professor Stanisław Płaza pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 642-643 pl
dc.identifier.weblink http://www.ejournals.eu/pliki/art/11371/pl pl
dc.description.volume 10 (2017) pl
dc.description.number 4 pl
dc.description.publication 0,2 pl
dc.identifier.doi 10.4467/20844131KS.17.028.8566 pl
dc.identifier.eissn 2084-4131 pl
dc.title.journal Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-06-06 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji : Katedra Historii Administracji i Myśli Administracyjnej pl
dc.subtype OtherDocuments pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa