Jagiellonian University Repository

Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych : analiza karnoprawna

pcg.skipToMenu

Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych : analiza karnoprawna

Show full item record

dc.contributor.author Derek, Michał [USOS148813] pl
dc.date.accessioned 2019-08-02T06:29:29Z
dc.date.available 2019-08-02T06:29:29Z
dc.date.issued 2018 pl
dc.identifier.issn 0031-0344 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/80151
dc.language pol pl
dc.rights Dodaję tylko opis bibliograficzny *
dc.rights.uri *
dc.title Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych : analiza karnoprawna pl
dc.title.alternative Incitement to resign from the save in the Employee's Capital Plans : the criminal law analysis pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 7-12 pl
dc.identifier.weblink https://palestra.pl/pl/czasopismo/wydanie/12-2018/artykul/naklanianie-do-rezygnacji-z-oszczedzania-w-pracowniczych-planach-kapitalowych-analiza-karnoprawna pl
dc.subject.pl prawo karne pl
dc.subject.pl podżeganie pl
dc.subject.pl wolność osobista pl
dc.subject.pl Konstytucja RP pl
dc.subject.pl Pracownicze Plany Kapitałowe pl
dc.subject.en criminal law pl
dc.subject.en abetment pl
dc.subject.en personal freedom pl
dc.subject.en Constitution of the Republic of Poland pl
dc.subject.en Employee's Capital Plans pl
dc.description.volume 63 pl
dc.description.number 12 (734) pl
dc.description.publication 0,5 pl
dc.title.journal Palestra pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-08-28 pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / O pl
.pointsMNiSW [2018 B]: 8


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)