Jagiellonian University Repository

"gurum upapadyāmahe" : the volume dedicated to Professor Gerhard Oberhammer on the occasion of his 90th birthday : preface

pcg.skipToMenu

"gurum upapadyāmahe" : the volume dedicated to Professor Gerhard Oberhammer on the occasion of his 90th birthday : preface

Show full item record

dc.contributor.author Czerniak-Drożdżowicz, Marzenna [SAP11011981] pl
dc.contributor.author Dębicka-Borek, Ewa [SAP11019924] pl
dc.date.accessioned 2019-07-25T11:52:41Z
dc.date.available 2019-07-25T11:52:41Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 1732-0917 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/79813
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode *
dc.title "gurum upapadyāmahe" : the volume dedicated to Professor Gerhard Oberhammer on the occasion of his 90th birthday : preface pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical V-XV, [2] pl
dc.description.additional Bibligr. s. XIV-XV. Tekst zawiera 2 strony ilustracji. pl
dc.description.volume 21 pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.doi 10.12797/CIS.21.2019.01.00 pl
dc.identifier.eissn 2449-8696 pl
dc.title.journal Cracow Indological Studies pl
dc.title.volume "gurum upapadyāmahe" : the volume dedicated to Professor Gerhard Oberhammer on the occasion of his 90th birthday pl
dc.language.container eng pl
dc.participation Dębicka-Borek, Ewa: 50%; Czerniak-Drożdżowicz, Marzenna: 50%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Orientalistyki pl
dc.subtype Foreword pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa