Jagiellonian University Repository

Status studiów globalnych i przemiany nauk społecznych

Status studiów globalnych i przemiany nauk społecznych

Show full item record

dc.contributor.author Czech, Franciszek [SAP11020132] pl
dc.date.accessioned 2014-09-04T07:52:08Z
dc.date.available 2014-09-04T07:52:08Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/797
dc.language pol pl
dc.title Status studiów globalnych i przemiany nauk społecznych pl
dc.title.alternative Status of global studies and social sciences' changes pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 49-68 pl
dc.identifier.weblink http://www.khg.uni.wroc.pl/files/4_%20KHG_14_Czech_t.pdf pl
dc.description.number 14 pl
dc.identifier.eissn 1898-7265 pl
dc.title.journal Kultura - Historia - Globalizacja = Culture - History - Globalization pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2014-08-29 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 7


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)