Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

Gwara w słowniku gwarowymAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Kąś Józef
Rak Maciej
Sikora Kazimierz

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kąś Józef
Rak Maciej
Sikora Kazimierz

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Kąś Józef
Rak Maciej
Sikora Kazimierz