Jagiellonian University Repository

Traumatyczne doświadczenia rodzinne jako element przekazu międzypokoleniowego

pcg.skipToMenu

Traumatyczne doświadczenia rodzinne jako element przekazu międzypokoleniowego

Show full item record

dc.contributor.author Wasilewska, Monika [SAP11015433] pl
dc.contributor.editor Piasecka, Bogusława [SAP11019107] pl
dc.date.accessioned 2019-07-22T07:34:34Z
dc.date.available 2019-07-22T07:34:34Z
dc.date.issued 2011 pl
dc.identifier.isbn 978-83-233-3150-6 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/79531
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Traumatyczne doświadczenia rodzinne jako element przekazu międzypokoleniowego pl
dc.title.alternative Traumatic family experience as an element of intergenerational transmission pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego pl
dc.description.physical 181-189 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 189. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl pl
dc.abstract.pl Rodzinne doświadczenia trudnych, traumatycznych sytuacji, dziedziczone przez kolejne pokolenia mogą być swego rodzaju ograniczeniami dla indywidualnego rozwoju jednostki, utrudniając dostrzeżenie odmiennych niż dotychczas stosowane przez system rodzinny aspektów rzeczywistości bądź też sposobów postępowania. W konfrontacji ze zmieniającymi się standardami życia codziennego, pojawiającymi się nowymi potrzebami może to prowadzić do konfliktu występującego na płaszczyźnie intrapsychicznej, a w dalszej konsekwencji do objawów czy dysfunkcjonalnych zachowań. Można stwierdzić, że sposób, w jaki jednostka funkcjonuje w ciągu swojego życia, zależy w znacznej mierze od jej rodzinnego dziedzictwa. W niniejszym artykule na podstawie koncepcji rodzinnych lojalności Ivana Boszormenyiego-Nagy’ego pragnę omówić zjawisko rodzinnego dziedzictwa traumatycznych przeżyć i ich wpływu na funkcjonowanie członków danej rodziny w kolejnych pokoleniach. Opierając się na literaturze przedmiotu, a także analizie przypadków, przedstawię, jak mit nieszczęścia rodzinnego i doznanej we wcześniejszych pokoleniach traumy wpływa na obecne funkcjonowanie członków rodziny będących w okresie wczesnej dorosłości. Przeprowadzona analiza będzie miała charakter jakościowy, a wynikające z niej wnioski stanowią źródło implikacji zarówno na gruncie teoretycznym, jak i praktycznym. pl
dc.subject.pl traumatyczne przeżycia pl
dc.subject.pl objaw pl
dc.subject.pl rodzinne lojalności pl
dc.subject.pl dziedzictwo rodzinne pl
dc.subject.pl model kontekstualny pl
dc.title.container O rozwoju mimo ograniczeń : procesy wspierania jednostki i rodziny: wychowanie, edukacja, coaching, psychoterapia pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 84 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych