Jagiellonian University Repository

Rozwój zdolności mentalizacji : z badań nad związkiem teorii umysłu, sprawności językowych i funkcji zarządzającej

pcg.skipToMenu

Rozwój zdolności mentalizacji : z badań nad związkiem teorii umysłu, sprawności językowych i funkcji zarządzającej

Show full item record

dc.contributor.author Kielar-Turska, Maria [SAP11005112] pl
dc.contributor.author Białecka-Pikul, Marta [SAP11014307] pl
dc.contributor.author Skórska, Anna pl
dc.date.accessioned 2019-07-22T05:42:01Z
dc.date.available 2019-07-22T05:42:01Z
dc.date.issued 2006 pl
dc.identifier.issn 1895-6297 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/79524
dc.language pol pl
dc.rights Dozwolony użytek utworów chronionych *
dc.rights.uri http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf *
dc.title Rozwój zdolności mentalizacji : z badań nad związkiem teorii umysłu, sprawności językowych i funkcji zarządzającej pl
dc.title.alternative The development of the mentalising ability : the research on the relation between theories of mind, language abilities and executive functions pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 35-47 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 46-47 pl
dc.identifier.weblink http://ejournals.eu/sj/index.php/PR/article/view/3033/3032 pl
dc.subject.pl teorie umysłu pl
dc.subject.en theories of the mind pl
dc.description.volume 11 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2084-3879 pl
dc.title.journal Psychologia Rozwojowa pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-22 pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Dozwolony użytek utworów chronionych Except where otherwise noted, this item's license is described as Dozwolony użytek utworów chronionych