Jagiellonian University Repository

Źródła do historii dominikańskiego "studium generale" w Krakowie w epoce nowożytnej : stan badań i perspektywy badawcze

pcg.skipToMenu

Źródła do historii dominikańskiego "studium generale" w Krakowie w epoce nowożytnej : stan badań i perspektywy badawcze

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska