Jagiellonian University Repository

"Inventio" i "argumentatio" w średniowiecznym tzw. kazaniu uczonym : na przykładzie kazania "De sancto Michaele" Jakuba z Paradyża

pcg.skipToMenu

"Inventio" i "argumentatio" w średniowiecznym tzw. kazaniu uczonym : na przykładzie kazania "De sancto Michaele" Jakuba z Paradyża

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa