Jagiellonian University Repository

"In principio erat sermo" : Erazma z Rotterdamu rozważania nad znaczeniem pojęcia "logos" w pierwszym wersecie prologu Ewangelii św. Jana

pcg.skipToMenu

"In principio erat sermo" : Erazma z Rotterdamu rozważania nad znaczeniem pojęcia "logos" w pierwszym wersecie prologu Ewangelii św. Jana

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa