Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zasoby informacji naukowej generowanej i udostępnianej lokalnie : serwisy WWW polskich instytucji akademickich z obszaru informatyki

Zasoby informacji naukowej generowanej i udostępnianej ...

Opis pozycji

Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska