Jagiellonian University Repository

Marcin Paszkowski's Polish and Turkish dictionary (1615)

Marcin Paszkowski's Polish and Turkish dictionary (1615)

Show full item record

dc.contributor.author Stachowski, Marek [SAP11010785] pl
dc.date.accessioned 2015-05-25T09:14:18Z
dc.date.available 2015-05-25T09:14:18Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1732-8160 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7904
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Marcin Paszkowski's Polish and Turkish dictionary (1615) pl
dc.title.alternative Słownik polsko-turecki Marcina Paszkowskiego (1615) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 45-55 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 54-55 pl
dc.abstract.pl Z "Dictionárza" Marcina Paszkowskiego opublikowano dotąd jedynie wyrazy polskie. Nie dokonano natomiast redakcji ich tureckich odpowiedników, mimo iż dwóch badaczy (Ananiasz Zajączkowski 1938 i Stanisław Stachowski 1989) podjęło się tego zadania. Artykuł omawia i wyjaśnia powody takiej sytuacji oraz sugeruje sposób wykorzystania tego źródła. pl
dc.abstract.en Only Polish words from Marcin Paszkowski's "Dictionary" have been published up to now while their Turkish equivalents have never been edited although two scholars (Ananiasz Zajączkowski 1938 and Stanisław Stachowski 1989) intended to do so. In this article the reasons for this situation are discussed and explained, as well as a solution is suggested as to how the source can be useful. pl
dc.subject.pl historia leksykografii pl
dc.subject.pl słowniki pl
dc.subject.pl język polski pl
dc.subject.pl język osmańsko-turecki pl
dc.subject.pl teksty transkrybowane pl
dc.subject.en history of lexicography pl
dc.subject.en dictionaries pl
dc.subject.en Polish language pl
dc.subject.en Ottoman Turkish language pl
dc.subject.en transcription texts pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 1 pl
dc.description.publication 0,56 pl
dc.identifier.doi 10.4467/23005920SPL.13.003.1418 pl
dc.identifier.eissn 2300-5920 pl
dc.title.journal Studies in Polish Linguistics pl
dc.language.container eng pl
dc.participation Stachowski, Marek: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 B]: 8


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa