Jagiellonian University Repository

Kształtować chaos : Dostojewski w oczach Borysa Wyszesławcewa

pcg.skipToMenu

Kształtować chaos : Dostojewski w oczach Borysa Wyszesławcewa

Show full item record

dc.contributor.author Augustyn, Leszek [SAP11017989] pl
dc.contributor.editor Obolevitch, Teresa pl
dc.date.accessioned 2015-05-25T09:05:12Z
dc.date.available 2015-05-25T09:05:12Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7438-315-8 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7899
dc.language pol pl
dc.title Kształtować chaos : Dostojewski w oczach Borysa Wyszesławcewa pl
dc.title.alternative Shaping chaos : Fyodor Dostoyevsky interpreted by Boris Vysheslavtsev pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydawnictwo Naukowe pl
dc.description.physical 197-209 pl
dc.description.additional Materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Metafizyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków, 1-6 grudnia 2011 r. pl
dc.abstract.pl Prezentowany tekst dotyczy interpretacji podstawowych motywów twórczości Dostojewskiego dokonanej przez Borysa Wyszesławcewa. W swej interpretacji rosyjski filozof odwołuje się do psychoanalitycznej metody (opracowanej w ramach własnej teorii etyki sublimacji) odczytania świata przedstawionego w dziele pisarza. Rosyjski żywioł i potrzeba formy jawią się jako komplementarne elementy duszy rosyjskiej, których przesunięcia stanowią zarówno szansę, jak i zagrożenie dla losu narodowego. Z rozważań filozofa wyłania się pytanie o charakter narodowy Rosjan. pl
dc.abstract.en This article deals with Boris Vysheslavtsev’s interpretation of the key motifs of Dostoyevsky’s literary work. In his interpretation of Dostoyevsky’s literary universe Vysheslavtsev draws on the psychoanalytic method (within the framework of his own ethics of sublimation). Russian passion and the need for form are perceived as complementary elements of the Russian soul and any shift of the emphasis may both become a chance and pose a danger to the nation. The question that arises from the philosopher’s analysis concerns the national character of the Russian people. pl
dc.description.points 4 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Metafizyka a literatura w kulturze rosyjskiej = Metafizika i literatura v russkoj kul'ture pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny : Instytut Filozofii pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)