Jagiellonian University Repository

Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu

pcg.skipToMenu

Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu

 


Kartografowie codzienności. O przestrzeni (w) reportażu


Edyta Żyrek-Horodyska

Spis treści


  Wprowadzenie


Rozdział 1 Reportaż literacki w ujęciu teoretyków gatunku


Rozdział 2 Krótka historia gatunku


Rozdział 3 Reportażowa ars poetica

  3.1. Żeby pisać, trzeba czytać

  3.2. Królestwo formy

  3.3. Siła szczegółu

  3.4. Pytanie o pakt autobiograficzny

  3.5. Odpowiedzialność wobec bohatera

  3.6. Język jako narzędzie

  3.7. Od faktu do faction. Czy reportaż literacki pamięta jeszcze o pakcie referencjalnym?

  3.8. Reportaż rodzi się z pasji?

  3.9. Perspektywy


Rozdział 4 Topografia (nie tylko reportażowa). Między mapą a terytorium


Rozdział 5 Mapy reporterów


Rozdział 6 Reportażowe geografie


Rozdział 7 Reportażowe biografie miejsca (Marcin Kącki, Filip Springer)


Rozdział 8 Pamięć miejsca, miejsca pamięci (Lidia Ostałowska)


Rozdział 9 Realne i wyobrażone kartografie podróży (Ziemowit Szczerek, Jacek Hugo-Bader)


Rozdział 10 Topografie obcości i inności (Jarosław Mikołajewski, Artur Domosławski)


Rozdział 11 Granice i pogranicza (Witold Szabłowski, Włodzimierz Nowak)


Rozdział 12 Centra i peryferie (Michał Olszewski, Marcin Kołodziejczyk)


Rozdział 13 Róża kierunków. Północ (Ilona Wiśniewska)


  Podsumowanie

  Bibliografia