Jagiellonian University Repository

Praca emocjonalna i równowaga praca-życie we współczesnym świecie

Praca emocjonalna i równowaga praca-życie we ...

Show full item record

dc.contributor.author Sęczkowska, Karolina [USOS143665] pl
dc.date.accessioned 2019-07-11T07:26:50Z
dc.date.available 2019-07-11T07:26:50Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78883
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Międzynarodowa pl
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pl/legalcode pl
dc.title Praca emocjonalna i równowaga praca-życie we współczesnym świecie pl
dc.title.alternative Work-life balance and emotional labor in the contemporary world pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 8-13 pl
dc.identifier.weblink https://exante.com.pl/problemy-nauk-humanistycznych-i-spolecznych-teoria-i-praktyka/ pl
dc.identifier.weblink https://drive.google.com/file/d/1VWTv0L8DR022osZU5AraAG7AsqiRGIIE/view pl
dc.abstract.pl W coraz większej liczbie zawodów wymagana jest praca emocjonalna, czyli okazywanie przez pracowników ustalonych emocji, w odpowiedni sposób. Jednocześnie, wraz z rosnącą liczbą postaw konsumpcjonistycznych i coraz dłuższym czasem pracy, wzrasta ryzyko pojawienia się zaburzenia równowagi między pracą zawodową i sferą rodzinną. Celem opracowania jest analiza najważniejszych koncepcji dotyczących pracy emocjonalnej i równowagi między pracą i życiem. W tekście omówiono również współczesne rozwiązania godzenia życia zawodowego i osobistego, dzięki programom work-life balance, które stosowane są w wielu korporacjach. pl
dc.abstract.en In the contemporary world there are more and more professions where the emotional labor is required. The emotional labor involves expressing feelings in a given way. Simultaneously, the consumable attitudes and longer work time are related to the disturbance of work-life balance. The aim of this article is the characterization of two terms: emotional labor and work-life balance, from the XXIth century perspective. In the article were presented the counteracting of the negative effects related to the emotional labor and the lack of work-life balance. pl
dc.subject.pl praca emocjonalna pl
dc.subject.pl równowaga praca-życie pl
dc.subject.pl konflikt praca-rodzina pl
dc.subject.en emotional labor pl
dc.subject.en work-life balance pl
dc.subject.en work-family conflict pl
dc.description.number 1 pl
dc.identifier.eissn 2657-8662 pl
dc.title.journal Problemy Nauk Humanistycznych i Społecznych pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-11 pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Międzynarodowa