Jagiellonian University Repository

Społeczność graczy komputerowych w obliczu zmian technologicznych XXI w.

pcg.skipToMenu

Społeczność graczy komputerowych w obliczu zmian technologicznych XXI w.

Show full item record

dc.contributor.author Surówka, Maksymilian pl
dc.date.accessioned 2019-07-10T17:51:14Z
dc.date.available 2019-07-10T17:51:14Z
dc.date.issued 2019 pl
dc.identifier.issn 2545-2320 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78864
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/pl/legalcode *
dc.title Społeczność graczy komputerowych w obliczu zmian technologicznych XXI w. pl
dc.title.alternative The computer players community in the face of technological changes of the 21st century pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 40-58 pl
dc.description.additional Bibliogr. s. 56-58 pl
dc.identifier.weblink https://compress.edu.pl/pl/e-wydania/item/spolecznosc-graczy-komputerowych-w-obliczu-zmian-technologicznych-xxi-w pl
dc.abstract.pl Przedmiotem rozważań jest przedstawienie graczy komputerowych jako jednostek, które tworzą rzeczywistą społeczność, na tle zmian technologicznych w XXI wieku. Istotą artykułu jest propozycja zdefiniowania nowych typów graczy w celu ukazania całościowej formy tej zbiorowości oraz uwidocznienie konkretnych różnic i podobieństw między tymi typami. Praca zawiera przegląd dostępnej literatury oraz weryfikację teorii zaproponowanych przez Richarda Bartle'a i Nicole Lazzaro, dotyczących osób grających. pl
dc.abstract.en The subject of thesis is the presentation of computer players as individuals who create a real community with each other in relation to technological changes in the 21st century. The essence of the article is to propose the definition of new types of players in order to show the overall form of this group and to highlight the specific differences and similarities between these types. The thesis contains an overview of the available literature and the verification of the theories proposed by Richard Bartle and Nicole Lazzaro regarding the players. pl
dc.subject.pl gracz komputerowy pl
dc.subject.pl gaming pl
dc.subject.pl e-sport pl
dc.subject.pl gra wideo pl
dc.subject.en gamer pl
dc.subject.en gaming pl
dc.subject.en e-sport pl
dc.subject.en video game pl
dc.description.number 2 (2) pl
dc.title.journal Com.press pl
dc.title.volume Media i komunikacja społeczna pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2020-07-10 pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa