Jagiellonian University Repository

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Galicja w latach 1772-1867 : społeczeństwo i gospodarka" (Kraków, 19.11.2014)

pcg.skipToMenu

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Galicja w latach 1772-1867 : społeczeństwo i gospodarka" (Kraków, 19.11.2014)

Show full item record

dc.contributor.author Ruszała, Kamil [SAP14034552] pl
dc.date.accessioned 2019-07-09T11:23:29Z
dc.date.available 2019-07-09T11:23:29Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0025-1429 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78736
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej "Galicja w latach 1772-1867 : społeczeństwo i gospodarka" (Kraków, 19.11.2014) pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 139-140 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111236/edition/96521/content pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 1 (229) pl
dc.description.publication 0,15 pl
dc.title.journal Studia Historyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-09 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0