Jagiellonian University Repository

Little-known facts about the Lemko Commission’s activities in 1932-1934

pcg.skipToMenu

Little-known facts about the Lemko Commission’s activities in 1932-1934

Show full item record

dc.contributor.author Moklak, Jarosław [SAP11014292] pl
dc.date.accessioned 2019-07-09T10:21:47Z
dc.date.available 2019-07-09T10:21:47Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.issn 0025-1429 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78727
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title Little-known facts about the Lemko Commission’s activities in 1932-1934 pl
dc.title.alternative Nieznane fakty z działalności Komisji Łemkowskiej, 1932-1934 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 107-117 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111222/edition/96507/content pl
dc.abstract.pl W kwietniu 1926 r. władze ukraińskiej instytucji kulturalno-oświatowej "Proswity" przeprowadziły we Lwowie debatę na temat rozwoju społecznego i gospodarczego Łemkowszczyzny, powołując do życia Komisję Łemkowską, której działalność oparto na aktywności księży, adwokatów i lekarzy. W Sanoku utworzono centralę dla działalności w terenie, planując rozbudowę struktury czytelnianej i spółdzielczej. W celu gromadzenia środków finansowych podjęto współpracę z ukraińskimi bankami oraz instytucjami handlowymi (Dniestr, Centrobank, Ziemski Bank Hipoteczny, Spółdzielczy Bank "Przyszłość", Centrosojuz, Karpatia, Masłosojuz i in.). Głównym kierunkiem działań były sprawy kulturalno-oświatowe, ale zajmowano się także działalnością polityczną. Cel realizowano za pośrednictwem akcji "książka na zachód", przesyłając do bibliotek czytelnianych literaturę fachową, książki i czasopisma ("Narodowa Sprawa", "Nasz Sztandar", "Niedziela", "Prawda", "Cel" i dla dzieci "Dzwoneczek"). Dla uczniów i uczennic pobierających naukę w gimnazjach i szkołach zawodowych utworzono system stypendialny. W 1933 r. do akcji włączono Ukraiński Związek Spółdzielczy (RSUK), który pozostawał pod wpływem Ukraińskiego Narodowo-Demokratycznego Zjednoczenia (UNDO), najsilniejszej ukraińskiej partii politycznej. Działalność Komisji Łemkowskiej spotkała się z przeciwdziałaniem polskich władz rządowych i administracyjnych, ponieważ była sprzeczna z założeniami polityki narodowościowej rządu wobec Łemkowszczyzny. Niezależnie od tego Komisja zdołała znacznie rozbudować strukturę terenową "Proswity" i doprowadziła do otwarcia ok. 100 nowych spółdzielni handlowych, przyczyniając się do upowszechnienia ukraińskiej tożsamości narodowej wśród Łemków. pl
dc.abstract.en This article presents little-known facts about the activities of the Lemko Commission created in 1932 by the Prosvita Society in Lviv for the purpose of ameliorating the economic situation in the Lemko region and spreading consciousness of a Ukrainian national identity among Lemkos. The article discusses the activities of production and trade co-operatives, including data from their balance sheets, and describes the engagement of the local intelligentsia with these issues. pl
dc.subject.pl Łemkowszczyzna pl
dc.subject.pl tożsamość narodowa pl
dc.subject.pl ruch spółdzielczy pl
dc.subject.en Lemko region pl
dc.subject.en national identity pl
dc.subject.en co-operative movement pl
dc.description.volume 58 pl
dc.description.number 1 (229) pl
dc.description.publication 0,78 pl
dc.title.journal Studia Historyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-09 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl
.pointsMNiSW [2015 B]: 12


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0