Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

MET receptor is a potential therapeutic target in high grade cervical cancer

MET receptor is a potential therapeutic target in ...

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Miękus, Katarzyna [SAP14012939] pl
dc.contributor.author Pawlowska, Marta pl
dc.contributor.author Sekuła, Małgorzata [SAP14013842] pl
dc.contributor.author Drabik, Grażyna [SAP20002016] pl
dc.contributor.author Madeja, Zbigniew [SAP11014709] pl
dc.contributor.author Adamek, Dariusz [SAP20000187] pl
dc.contributor.author Majka, Marcin [SAP20002206] pl
dc.date.accessioned 2015-05-25T07:04:27Z
dc.date.available 2015-05-25T07:04:27Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7871
dc.language eng pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title MET receptor is a potential therapeutic target in high grade cervical cancer pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 10086-10101 pl
dc.subject.en cervical cancer pl
dc.subject.en MET pl
dc.subject.en CXCR4 pl
dc.subject.en differentiation pl
dc.subject.en E-cadherin pl
dc.description.volume 6 pl
dc.description.number 12 pl
dc.identifier.doi 10.18632/oncotarget.3161 pl
dc.identifier.eissn 1949-2553 pl
dc.title.journal Oncotarget pl
dc.language.container eng pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii pl
dc.affiliation Wydział Lekarski : Zakład Neuropatologii pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biologii Komórki pl
dc.affiliation Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii : Zakład Biochemii Ogólnej pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2015 A]: 40


Pliki tej pozycji

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska