Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dane publikacji dla PBN

MET receptor is a potential therapeutic target in ...Afiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii nie afiliował
Miękus Katarzyna
Pawlowska, Marta
Sekuła Małgorzata
Drabik Grażyna
Madeja Zbigniew
Adamek Dariusz
Majka Marcin

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Miękus Katarzyna
Pawlowska, Marta
Sekuła Małgorzata
Drabik Grażyna
Madeja Zbigniew
Adamek Dariusz
Majka Marcin

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Miękus Katarzyna
Pawlowska, Marta
Sekuła Małgorzata
Drabik Grażyna
Madeja Zbigniew
Adamek Dariusz
Majka Marcin