Jagiellonian University Repository

Historia i polityka : determinanty niepodległego Kosowa

pcg.skipToMenu

Historia i polityka : determinanty niepodległego Kosowa

Show full item record

dc.contributor.author Stawowy-Kawka, Irena [SAP11011575] pl
dc.date.accessioned 2019-07-08T11:35:51Z
dc.date.available 2019-07-08T11:35:51Z
dc.date.issued 2008 pl
dc.identifier.issn 1643-8299 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78678
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title Historia i polityka : determinanty niepodległego Kosowa pl
dc.title.alternative History and politics : determinants of independent Kosovo pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 141-161 pl
dc.description.additional Bibliogr. w przypisach. pl
dc.identifier.weblink http://hdl.handle.net/11315/25252 pl
dc.description.volume 8 pl
dc.description.number 2 pl
dc.identifier.eissn 2451-0858 pl
dc.title.journal Państwo i Społeczeństwo pl
dc.title.volume Polityka historyczna : historia instrumentem bieżącej polityki pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-08 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-ND; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska