Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

O synkretyzmie w "Zdobyciu Kijowa" Tymona Zaborowskiego

O synkretyzmie w "Zdobyciu Kijowa" Tymona Zaborowskiego

Metadane (Dublin Core)

dc.contributor.author Dąbrowski, Roman [SAP11014090] pl
dc.contributor.editor Ziołowicz, Agnieszka [SAP11014927] pl
dc.contributor.editor Dąbrowski, Roman [SAP11014090] pl
dc.date.accessioned 2015-05-25T06:11:36Z
dc.date.available 2015-05-25T06:11:36Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-429-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7865
dc.language pol pl
dc.title O synkretyzmie w "Zdobyciu Kijowa" Tymona Zaborowskiego pl
dc.title.alternative The syncretism in "Zdobycie Kijowa" by Tymon Zaborowski pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 181-199 pl
dc.subject.en epic poetry pl
dc.subject.en eclecticism pl
dc.subject.en syncretism pl
dc.subject.en classicism pl
dc.subject.en sentimentalism pl
dc.description.series Studia Dziewiętnastowieczne - Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy; t. 14 pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.title.container Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa : z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie

Nie ma plików powiązanych z tą pozycją.

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach