Jagiellonian University Repository

O synkretyzmie w "Zdobyciu Kijowa" Tymona Zaborowskiego

O synkretyzmie w "Zdobyciu Kijowa" Tymona Zaborowskiego

Show full item record

dc.contributor.author Dąbrowski, Roman [SAP11014090] pl
dc.contributor.editor Ziołowicz, Agnieszka [SAP11014927] pl
dc.contributor.editor Dąbrowski, Roman [SAP11014090] pl
dc.date.accessioned 2015-05-25T06:11:36Z
dc.date.available 2015-05-25T06:11:36Z
dc.date.issued 2014 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7638-429-0 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/7865
dc.language pol pl
dc.title O synkretyzmie w "Zdobyciu Kijowa" Tymona Zaborowskiego pl
dc.title.alternative The syncretism in "Zdobycie Kijowa" by Tymon Zaborowski pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Kraków : Księgarnia Akademicka pl
dc.description.physical 181-199 pl
dc.subject.en epic poetry pl
dc.subject.en eclecticism pl
dc.subject.en syncretism pl
dc.subject.en classicism pl
dc.subject.en sentimentalism pl
dc.description.series Studia Dziewiętnastowieczne - Uniwersytet Jagielloński. Rozprawy; t. 14 pl
dc.description.publication 1,4 pl
dc.title.container Eklektyzmy, synkretyzmy, uniwersa : z estetyki dzieła epoki oświecenia i romantyzmu pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)