Jagiellonian University Repository

Dane publikacji dla PBN

O synkretyzmie w "Zdobyciu Kijowa" Tymona ZaborowskiegoAfiliacja publikacji do jednostki

autor/redaktor Wydział Polonistyki nie afiliował
Ziołowicz Agnieszka
Dąbrowski Roman

Zatrudnienie w jednostce w roku publikacji

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Ziołowicz Agnieszka
Dąbrowski Roman

Obszar wiedzy autora

autor/redaktor Wydział Polonistyki
Ziołowicz Agnieszka
Dąbrowski Roman