Jagiellonian University Repository

Publication PBN data

pcg.skipToMenu

"Laickość francuska"? : aspekt historyczny i prawnyPublication affiliation to faculty

author/editor Wydział Prawa i Administracji Not affiliated
Nélidoff, Philippe
Uruszczak Wacław
Krzysztofek Katarzyna
Mikuła Maciej

Number of staff employed in faculty in year of publication

author/editor Wydział Prawa i Administracji
Nélidoff, Philippe
Uruszczak Wacław
Krzysztofek Katarzyna
Mikuła Maciej

Author's area of expertise

author/editor Wydział Prawa i Administracji
Nélidoff, Philippe
Uruszczak Wacław
Krzysztofek Katarzyna
Mikuła Maciej