Jagiellonian University Repository

Uwarunkowania i konsekwencje tłumaczenia Biblii jako literatury pięknej : doświadczenie francuskie (La Bible - nouvelle traduction, Bayard 2001)

pcg.skipToMenu

Uwarunkowania i konsekwencje tłumaczenia Biblii jako literatury pięknej : doświadczenie francuskie (La Bible - nouvelle traduction, Bayard 2001)

Show full item record

dc.contributor.author Jarzyńska, Karina [SAP13036966] pl
dc.contributor.editor Koziara, Stanisław pl
dc.contributor.editor Przyczyna, Wiesław pl
dc.date.accessioned 2019-07-05T09:51:22Z
dc.date.available 2019-07-05T09:51:22Z
dc.date.issued 2009 pl
dc.identifier.isbn 978-83-7332-691-0 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78582
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/pl/legalcode *
dc.title Uwarunkowania i konsekwencje tłumaczenia Biblii jako literatury pięknej : doświadczenie francuskie (La Bible - nouvelle traduction, Bayard 2001) pl
dc.title.alternative Conditions and consequences of translating the Bible as literature : French experience (La Bible - nouvelle traduction, Bayard 2001) pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Tarnów : Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos pl
dc.description.physical 181-191 pl
dc.description.additional Recenzowane materiały z konferencji, dn. 25-27 wrzesień 2006 r., Gródek nad Dunajcem. Bibliogr. w przypisach pl
dc.subject.pl przekłady biblijne pl
dc.subject.pl francuskie przekłady biblijne pl
dc.subject.pl Biblia a literatura pl
dc.subject.en Bible as literature pl
dc.subject.en Bible translations pl
dc.subject.en Bible translations - France pl
dc.subject.en secular Bible translations pl
dc.description.series Teolingwistyka; 6 pl
dc.description.volume 1 pl
dc.description.publication 0,7 pl
dc.title.container Polszczyzna biblijna - między tradycją a współczesnością pl
dc.language.container pol pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki : Katedra Antropologii Literatury i Badań Kulturowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-NC-SA; otwarte repozytorium; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 120 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OS pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa