Jagiellonian University Repository

Uwarunkowania i konsekwencje tłumaczenia Biblii jako literatury pięknej : doświadczenie francuskie (La Bible - nouvelle traduction, Bayard 2001)

pcg.skipToMenu

Uwarunkowania i konsekwencje tłumaczenia Biblii jako literatury pięknej : doświadczenie francuskie (La Bible - nouvelle traduction, Bayard 2001)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa