Jagiellonian University Repository

Sytuacja gospodarcza na terenie byłej zachodniej Galicji u progu niepodległości (na przełomie 1918 i 1919 r.)

pcg.skipToMenu

Sytuacja gospodarcza na terenie byłej zachodniej Galicji u progu niepodległości (na przełomie 1918 i 1919 r.)

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0