Jagiellonian University Repository

XVI Międzynarodowy Kongres Historii Gospodarczej w Stellenbosch (RPA), 9-13 lipca 2012

pcg.skipToMenu

XVI Międzynarodowy Kongres Historii Gospodarczej w Stellenbosch (RPA), 9-13 lipca 2012

Show full item record

dc.contributor.author Franaszek, Piotr [SAP11010774] pl
dc.date.accessioned 2019-07-04T10:51:35Z
dc.date.available 2019-07-04T10:51:35Z
dc.date.issued 2012 pl
dc.identifier.issn 0025-1429 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/78516
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/legalcode *
dc.title XVI Międzynarodowy Kongres Historii Gospodarczej w Stellenbosch (RPA), 9-13 lipca 2012 pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 455-456 pl
dc.identifier.weblink http://journals.pan.pl/dlibra/publication/111010/edition/96297/content pl
dc.description.volume 55 pl
dc.description.number 3-4 (219-220) pl
dc.description.publication 0,08 pl
dc.title.journal Studia Historyczne pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2019-07-04 pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.subtype OtherReport pl
dc.rights.original OTHER; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; po opublikowaniu; 0 pl
dc.identifier.project ROD UJ / OP pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0