Jagiellonian University Repository

XVI Międzynarodowy Kongres Historii Gospodarczej w Stellenbosch (RPA), 9-13 lipca 2012

pcg.skipToMenu

XVI Międzynarodowy Kongres Historii Gospodarczej w Stellenbosch (RPA), 9-13 lipca 2012

Bibliographic description

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0